Retorn de peces amb manipulador

  • Sistema de retorn de peces per encoladora de cantells.
  • Funció de rotació de peces (90° / 180°).
  • Funció d'apilament (per carregar o descarregar peces).
  • Operació per un sol operari.
  • Òptima solució a nivell d'ergonomia.
  • Estalvi en costos de personal.
  • Sistema curós amb transport de materials.
Per a més informació al respecte, no dubti en contactar amb nosaltres.

Més informació

Games de Finger Joint

Els nostres productes

Equips d'ensamblatge tipus finger joint per a fusta curta

Inalcanzables en totes les classes de rendiment, gràcies al sistema modular

Equips per a fusta de construcció

Solucions per a la fusta de construcció - qualitat per a tots els rendiments

Instal·lacions compactes

Fabricació de fusta de construcció en l'espai més reduït

Equips per a taules individuals

La classe real en el sector de la fusta llarga

Premses contínues

La seva premsa per a gairebé tots els productes de fusta encolada