La humitat a l'aire comprimit és un dels 3 factors que defineixen el seu grau de qualitat, conjuntament amb l'oli i les partícules. 

Un assecador frigorífic és ideal per a protegir la nostra maquinària a un cost raonable, però en aplicacions crítiques on aquest nivell d'assecat no és suficient, és necessari recòrrer a tecnologies d'adsorció que acostument a implicar un cost energètic molt superior. 

" />
Aire Comprmit ultrasec per a processos crítics

Aire Comprmit ultrasec per a processos crítics

La humitat a l'aire comprimit és un dels 3 factors que defineixen el seu grau de qualitat, conjuntament amb l'oli i les partícules. 

Un assecador frigorífic és ideal per a protegir la nostra maquinària a un cost raonable, però en aplicacions crítiques on aquest nivell d'assecat no és suficient, és necessari recòrrer a tecnologies d'adsorció que acostument a implicar un cost energètic molt superior. 

Es aconsellable definir bé el nivell de sequetat i invertir en tecnologia eficient, ja que el cost derivat d'aquesta tecnología d'assecat pot representar uns 13.000€ anuals per cada 100 kW de potencia instal·lada de compressor. 

EL SISTEMA DE REGENERACIÓ I EL DISSENY DE LA SOLUCIÓ, DEFINEIXEN EL SEU COST D'ÚS.

Els assecador Atlas Copco BD utilitzen una bufant externa i escalfadors de baix consum, amb mínima pèrdua de càrrega i dessecant d'alta adsorció. Aquesta combinació aporta la sequetat requerida amb menys consum energètic fins a un punt de rosada de -70ºC, garantintzant la màxima fiabilitat. 

Una instal·lació ben dissenyada amb un assecador d'adsorció Atlas Copco BD, pot consumir una quarta part del que consumiria una instal·lació amb un assecador regenerat per aire comprimit. 

 

Més informació