Presentem AIR QUALITY SERVICE, el nostre nou servei per definir de forma exacta e insitu, la qualitat del teu sistema d'aire comprimit, tant a la sala de compressors com en els possibles punts crítics de la intal·lació. 

" />
AQS - Nou Servei d'Anàlisis de la Qualitat de l'Aire Comprimit

AQS - Nou Servei d'Anàlisis de la Qualitat de l'Aire Comprimit

Presentem AIR QUALITY SERVICE, el nostre nou servei per a definir de forma exacta e insitu, la qualitat del teu sistema d'aire comprimit, tant a sales de compressors com en els possibles punts crítics de la instal·lació. 

Air Quality Service, es basa en la norma ISO 8573-1:2020, que defineix la qualitat de l'aire comprimit en funció de la quantitat de partícules sòlides, humitat i oli que conté el mateix aire. 

  • Vols saber quin és el nivell de qualitat de l'aire comprimit que estàs utilitzant en els teus processos productius, i si aquest és l'òptim?
  • Vols saber si tens marge de millora en la qualitat de l'aire comprimit en el teu procés productiu?
  • Vols saber que pots fer per optimitzar el teu sistema de subministrament d'aire comprimit?

 

Consulta'ns! >> Més informació