Nova unitat mòbil d'instal·lacions

Nova unitat mòbil d'instal·lacions

Amb tal d'oferir el millor servei possible als seus clients en tots els àmbits, Airmatic disposa d'una nova Unitat Mòbil d'Instal·lacions. La Unitat Mòbil d'Instal·lacions s'empra per realitzar tot tipus de muntatges a casa dels clients ja que en el seu interior l'operari disposa de tot el material i eines necessàries per a això, optimitzant els moviments logístics i reduint el cost final per al client.

La Unitat Mòbil d'Instal·lacions està dotada d'un nou sistema de rails que li permeten transportar considerables quantitats de tub en la seva part superior i sense disminuir el seu espai operatiu. En el seu interior, l'operari compta amb un banc mòbil de treball el qual és emprat per a les petites tasques rutinàries en el muntatge d'instal·lacions.

Finalment, la Unitat Mòbil d'Instal·lacions disposa de suficient espai interior com per transportar un petit carretó elevador autopropulsada, la qual cosa agilita i simplifica el procés de muntatge de les instal·lacions comptant amb les millors eines de seguretat disponibles.