Solucions eficients de buit per aplicacions industrials

Solucions eficients de buit per aplicacions industrials

El buit és una força invisible indispensable per a moltes instal·lacions de producció industrial i un dels sectors amb més possibilitats d'optimització energètica. 

La majoria de bombes de buit: 

 • Consumeixen el 100% de la potència independentment del caudal subministrat
 • Tenen un servei molt intensiu
 • Tenen una vida útil curta

 

LA BONA NOTICIA ÉS QUE EXISTEIX UNA IMPORTANT OPORTUNITAT DE MILLORA

A Airmatic, treballame amb les bombes de buit més avançades, de la ma d'Atlas Copco, lider en innovació en buit industrial, per poder ajudar-los a fer aquesta transformació tecnològica. 

La tecnologia de velocitat variables Atlas Copco VSD+ incorporada a les bombes de buit aporta: 

 • Ajustar el nivell de buit requerit
 • Adaptar el consum a les fluctuacions en la demanda
 • Eliminar pics de demanda
 • Menor potència instal·lada
 • Menor nivell sonor
 • Sense pèrdues d'oli
 • Major durabilitat i fiabilitat
 • Majors intèrval de servei

Per a qualsevol aplicació podem proporcionar-li la solució de buit adequada. Consulti'ns!

Més Info >> https://bit.ly/3cEdYVr