Els equips productius tendeixen a patir el desgast habitual provocat per l'ús, el pas del temps i l'acumulació de pols. Aquesta acumulació de bruticia influeix negativament en el seu rendiment, augmantant el cost energètic i de manteniment. 

" />
Tractament criogènic dels nostres equips de flota

Tractament criogènic dels nostres equips de flota

Els equips productius tendeixen a patir el desgast habitual provocat per l'ús, el pas del temps i l'acumulació de pols. Aquesta acumulació de bruticia influeix negativament en el seu rendiment, augmantant el cost energètic i de manteniment. 

Mantenint els equips nets i ben conservats es minimitzen les incidències imprevistes i augmentem la seva vida útil. 

Coneixedors de la importància de mantenir els enostres equips de flota en perfecte estat de conservació, regularment els sometem a un tractament consistent en la projecció de gel sec, el qual garanteix una neteja total. 

El tractament criogènic és un procés completament sec, no abrasiu ni inflamable i 100% natural, que garanteix la total eliminació de humitat i residus en els equips, mantenint les superficies en òptimes condicions de manera ecològica. 

Amb aquest tractament garantitzem que tots els nostres equips de flotes es troben en perfecte estat de conservació i llestos per ser instal·lats amb les màximes garanties en els processos productius dels nostres clients. 

 

FOTO ANTES I DESPUES_CAT