Filtres alta eficàcia - Sèries UD|DD|PD|QD|QDT

Amb milers de partícules de brutícia per metre cúbic, l'aire comprimit ha de filtrar-se per protegir els sistemes neumàtics i les seves aplicacions. 

Després de la compressió, especialment quant treballem amb compressors lubricats amb oli, tots els contaminants es poden combinar en el sistema de canonades amb la humitat condensada i els restes d'òxid creant una nociva barreja abrasiva. És necessari protegir instruments i eines per a que funcionin correctament, i especialment en aquelles aplicacions sensibles com alimentació, cosmètica, química fina, pintura polvoritzada, transport neumàtic, etc.. 

Atlas Copco ha desenvolupat un sistema de tractament d'aire adaptat a tots els requisits de puresa de l'aire comprimit, des d'una protecció general del sistema fins la màxima qualitat exigible en acord amb les seves necessitats específiques. 

Tots els filtres Atlas Copco disposen de certificat de rendiment que ofereixen mitjançant probes de laboratori realitzades per TÜV, en base a la última i mes exigent norma: ISO8573-1:2010. 

  • Els filtres del tipus DD+ ofereixen una protecció general del sistema; eliminen partícules de fina a 1 micra i permeten un arrossegament màxim d'oli de 0,07 mg/m3. 
  • Els filtres del tipus PD+ ofereixen una protecció d'alta eficiència; eliminen partícules de fins a 0,01 micres i permeten un arrossegament màxim d'oli de 0,008 mg/m3. 
  • Els filtres del tipus QD+/QDT de vapor d'oli i olores permeten un arrossegament màxim d'oli de 0,003 mg/m3. 
filtre DD PD cartuchos filtre DD PD

Existeixen també bateries de filtració específiques per alta pressió i requeriments d'aire comprimit lliures de silicones.  

Tots aquests filtres asseguren: 

  • Un rendiment segur, amb elements filtrants amb estructura d'acer inoxidable de major espessor. 
  • Una menor caiguda de pressió durant més temps, gràcies a les capes de filtració ben dimensionades
  • La millor relació cost/eficiència
  • Manteniment senzill  


  

 

Més informació