Rotatius tipus scroll - SF

TECNOLOGIA SCROLL: LA INNOVACIÓ EN TÈCNIQUES D'AIRE COMPRIMIT 

Aire de qualitat absolutament exempt d'oli
Al no haver-hi contacte de metall amb metall, no hi ha necessitat de lubricació a la càmara de compressió, eliminant així la possibilitat de qualsevol arrossegament d'oli en el subministre d'aire comprimit. D'aquesta manera, el principi de compressió scroll garantitza un aire de qualitat absolutament exempt d'oli.
 
Virtualment lliures de manteniment
Els compresors SF han estat concebuts per a oferir una excel·lent fiabilitat amb uns requisits mínims de manteniment, gràcies a que no disposen de circuit hidràulic.
Major nombre d'hores de funcionament que la tecnologia de pistó, sense intervenció significatives de servei, garantitzant la màxima disponibilitat del compressor. 
 
Nivell sonor extremadament baix
Els models scroll SF són extraordinàriament silenciosos en funcionamient. Gràcies al concepte de disseny i la carrosseria aïllant, els nivells sonors s'han reduït a 54 dB(A). D'aquesta manera es podrà instal·lar a qualsevol lloc de treball.
 
Respectuosos amb el medi ambient 
Amb la introducció de la gamma scroll exempts d'oli, Airmatic, S.A. ofereix una resposta segura a les creixents demandes d'aire de qualitat, per aplicacions de laboratori, alimentaries, cosmeticas, etc.
 
SF_web_2

Contacta