Tractament de condensats

Airmatic disposem de solucions homologades per al tractament dels condensats que es generen en els punts de purga de compressors, assecadors, dipòsits i filtres. 

Els condensats generats a partir de compressors lubricats, contenen un excessiu contingut d'oli i no poden ser abocats directament al desaigua. 

Els sistemes de recollida i tractament de condensats subministrats per Airmatic, filtren aquest oli i depuren els condensats amb l'objectiu de complir la normativa mediambiental d'abocament d'aigües residuals. 

SEPARADORS D'OLI/AIGUA - SERIE OSC

Una inversió ecològica y segura. Un pas més cap a un sistema d'aire de qualitat i de respecte amb el medi ambient. 

La nova tecnologia OSC d'Atlas Copco aporta nombroses avantatges respecte els sistemes convencionals. Aquestes unitat disposen d'un sistema de filtració multi etapa oleòfila, que es capaç de poder separar de forma més eficient emulsions estables d'aigua i oli, amb major capacitat independentment del tipus de compressors utilitzats, oferint un rendiment i una fiabilitat sense rival junt amb un manteniment mínim.

osc_osd

PURGADOR DE CONDENSATS ELECTRÒNIC - SERIE EWD

Els purgadors EWD d'Atlas Copco son sinònim de seguretat i economia en el tractament de condensats.

La purga electrònica-capacitativa amb sensors de nivell, asseguren la evacuació de condensats sense sorolls i amb una mínima pèrdua d'aire comprimit. La pèrdua es fa de forma controlada amb l'objectiu d'arrossegar la humitat fora del sistema minimitzant el risc d'obstrucció per presència de partícules d'òxid o brutícia en la xarxa. 

El principal avantatge es que només actuen en cas que hi hagi presència d'humita en lloc de fer-lo de forma temporitzada, amb el consegüent estalvi d'energia. 

Els purgadors EWD aporten seguretat i confiança, permeten la descàrrega de tot tipus de condensats inclòs en sistemes molt contaminats. 

purgador

Més informació