Instal·lacions i Legalitzacions

Des de fa més de 25 anys, oferim als nostres clients els serveis de disseny, projecció i execució de qualsevol tipus de xarxa de distribució d'aire comprimit i gasos industrials. Estudiem els requisits específics de cada client per oferir la millor solució per a la seva xarxa i els seus equips. Treballem amb una gran varietat de materials d'alta qualitat, però sempre aconsellant al client la millor opció per al seu cas particular.

La nova Unitat de Mòbil de Servei d'instal·lacions s'ha dissenyat per oferir el millor tracte als nostres clients i optimitzar l'execució de les instal·lacions. Oferim solucions completes als nostres clients, disposant d'una sèrie d'elements que complementen les instal·lacions com a endolls ràpids, vàlvules de seguretat, accessoris de línia, o elements de control.

Addicionalment, ens encarreguem de gestionar íntegrament els expedients legals tant de les noves instal·lacions com les proves dels equips existents.

 airmatic_instalacions

Legalitzacions

Ajudem als nostres clients a complir amb la normativa legal vigent referent als equips a pressió i de gasos industrials oferint-los una àmplia gamma de serveis entre els quals s'ha de destacar la realització de les proves periòdiques reglamentàries segons queda recollit en l'article 9 del RD 2060/2008 (BOE 12-12-2008).

Posseïm competències per realitzar Projectes Tècnics d'instal·lacions d'aire comprimit i gasos industrials per aquells clients que posseeixin grans sales de màquines i hagin de complir amb la corresponent normativa legal.

Amb la finalitat d'oferir un servei complet als seus clients, realitzem plànols en AutoCAD, d'ubicació dels equips, de seguretat i salut.