Recuperació energética

Li oferim un important estalvi dels costos d'energia recuperant l'energia de compressió que es transforma en calor.

Transformació de la potència elèctrica
La major part de la potència elèctrica utilitzada per un compressor de cargol es transforma en calor i es dissipa principalment a través de la barreja d'aire/oli que surt de l´element compressor. Això significa que el 94% de la demanda de potència d´un compressor de cargol es dissipa en l'aire de refrigeració, el 4% es queda en l'aire comprimit i el 2% es perd per radiació des del compressor a l´aire ambient.


Reducció dels costos energètics
Aquesta calor produïda per la compressió es pot recuperar transferint-la a l'aigua. Després, aquesta aigua calenta es pot utilitzar en el lloc del treball per a reduïr els costos d'energia. Les inversions per a la recuperació d'energia són relativament modestes i el període d´amortització pot ser molt curt. I, naturalment, com més pugen els preus de l'energia, més valuosa es torna la inversió.

Recuperació de la calor
La calor disponible d'un compressor de cargol amb injecció d´oli és el 94% de la demanda global de potència, consistent en la calor dissipada a través del refrigerador d´oli (72%), a través del refrigerador posterior (13%) i a través de la calor que produeix el motor d'accionament (9%).

recuperacion_energetica_2_1