Formació

Fomació continua per als nostres clients.
Visiteu el nostre Showroom!


Aprofiti el know-how i capacitació del nostre equip per a preparar-se de manera òptima en la utilització de la nova tecnologia. 
Els nostres formadors són professionals amb una gran experiència.
Pot estar segur que en els nostres cursos de formació adquirirà coneixements pràctics valuosos que no rebrà en cap altra part.
Una formació professional té avantatges clars: un maneig més eficient de la màquina assegura una major productivitat i li permet estalviar costos.

El nostre compromís

Quan vostè adquireix una màquina de airmatic, a part d'adquirir un producte de qualitat, està adquirint un compromís per part de la nostra empresa a formar-li perquè faci l'ús més adequat d'aquesta.

La formació en la nostra empresa és un pilar important, a causa que les màquines evolucionen tècnicament i paral·lelament a l'avanç tecnològic ha d'existir un avanç conceptual per part de l'usuari de la màquina, per això realitzem periòdicament cursos de formació en les nostres instal·lacions. D'aquesta manera, l'usuari de la màquina va coneixent les actualitzacions de programari que van apareixent i que permeten millorar el modus operandi de la màquina.

Disposem d'una sala de formació teòrica i un Showroom completament equipat amb màquines d'última generació per la seva demostració pràctica.

Formant als joves fusters

Des de 1999 Airmatic ve apostant per la incorporació de l'última tecnologia a les escoles d'ensenyament tècnic superior. Prova d'això, és que en aquest mateix any Airmatic va ser l'encarregada de realitzar la primera formació específica en CNC a tots els docents de les Escoles Industrials de la Generalitat de Catalunya. Actualment aquests docents són els responsables de la formació de la nova generació de fusters. 

Airmatic desenvolupa una labor formativa amb els joves que estan estudiant Formació Professional per incorporar-se al sector de la fusteria. 
Per a això, posem a la disposició de diversos centres formatius l'última tecnologia a nivell productiu perquè els joves fusters es familiaritzin amb ella i s'incorporin amb garanties a un mercat cada vegada més competent i exigent. 
Actualment tenim instal·lats 4 centres de mecanitzats d'última tecnologia amb el seu corresponent programari de disseny i producció. 
La col·laboració tan propera amb els centres formatius, ens permet tenir accés directe a les pròpies Escoles i col·laborar amb el sector per cobrir llocs de treball amb els joves fusters recentment formats en cas de demanda de personal per part del mercat.