Assecadors frigorífics - Sèrie FD

Equips de tractament d´aire 
Per a satisfer les necessitats dels usuaris d´aire comprimit, Atlas Copco ofereix una varietat d'assecadors i filtres per a mantenir els sistemes pneumàtics nets i sense corrosió, i protegir de contaminació els processos i productes de l'usuari.

Assecadors frigorífics FD amb un punt de rosada a pressió de +3ºC.

Els assecadors frigorífics FD estan integrats en les versions de compressor FF o es poden obtenir com unitats soltes. Tots els models:
 • Eviten que es deteriorin els seus productes finals.
 • Protegeixen la seva xarxa d'aire comprimit i les seves eines.
 • Estan integrats en el compressor o com a unitats soltes.
 • Tenen baixos costos d'instal·lació.
 • Estan dotats d'un funcionament fiable.
 • Poseeïxen baix consum de potència.
 • Requereixen mínim manteniment.
 • Poseen un intercambiador de calor aire/aire para un funcionamiento económico.
   
 • Están dotats d'un separador d'humitat amb purgador automàtic.
 • Te un panell d'instruments amb indicador de punt de rosada.
 • Integren un separador de líquid patentat que proporciona gas refrigerant sota tots els paràmetres de cabal d'aire comprimit - oferint un punt de rosada constant sota totes les condicions de càrrega.
 • Utilitzen refrigerants que no malmeten el medi ambient.

Games de Escairadores

Els nostres productes

MARTIN T60/T65

La solució única, precisa i compacta.

MARTIN T70/T75 PreX

Concepte de màquina dissenyada amb la màxima precisió i eficàcia: des del modern control amb pantalla tàctil, basat en un PC estàndard, passant per una innovadora tècnica de topalls fins a una estructura estable