Seccionadores de panell

No hem inventat de nou la serra seccionadora, però l'hem millorat considerablement

En tot lloc on es treballa amb fusta de forma professional, les màquines especials de HOLZ-HER demostren el que és possible en l'actualitat amb una tècnica pensada a fons. Exemples convincents d'ella és la sèrie CUT. Fidel al nostre lema de buscar la millor solució, creem amb aquestes serres seccionadores una nova dimensió per a un tall eficient i exempt d´astellats de taulers de diferents materials. Tant en els tallers o la indústria on es treballi la fusta, en els treballs interiors o construcció de locals comercials, en breu: quan se sol·liciten resultats es compleixen elevades exigències, una màquina de la sèrie CUT és sempre la millor decisió
 

Aquestes perfectes màquines de tall convencen amb rendiments de volum màxims fins a para petites comandes amb la seva extraordinària i fiable precisió per a un màxim confort de maneig. Dotades d'un comandament innovador, la construcció contribueix que en aquesta qualitat de treball i estabilitat difícilment es troba alguna cosa similar. 


Gran sensibilitat per a màxim rendiment al sector artesanal!

Abans només l'experiència professional era la base per a un tall precís i rendible de taulers. Avui ho assumeix en la sèrie CUT el comandament CUTCONTROL, equipat de fàbrica amb el software d´optimització OPTIPRO. Amb aquesta es pot canviar aquests i molts altres paràmetres. Si es tracta de tall directe, tall NC o tall angular/bisellat la interfície de l'usuari en base gràfica possibilita un fàcil maneig, així com una àmplia gestió de comandes i material. A això, s'ha de sumar de forma opcional la impressió d'etiquetes amb disseny lliure per a impressió de text normal i de codi de barres que contribueixen a un eficient i rendible procés de producció.
 
La indicació de manteniment registra els temps de servei i visualitza automàticament a l'operador quan ha de realitzar-se manteniment en la màquina. Per a l'execució es disposa d'instruccions preinstalades tant en text com gràfiques. Más fàcil és pràcticament impossible. Per a un major confort de maneig es pot equipar una pantalla tàctil. 

Més informació

Games de Seccionadores de panell

Els nostres productes

Sèrie TECTRA

La seccionadora flexible amb un gran ventall de prestacions

Sèrie ZENTREX

Tecnologia CNC per a un rendiment de serrat màxim