Instal·lacions compactes

L'especial en la majoria de les instal·lacions compactes és que tots els passos de treball

 • fresat (incisió)
 • encolat
 • premsatge
es duen a terme amb una sola maniobra de subjecció. Això significa una qualitat sense desplaçament i sense estelles de les làmines, al mateix temps que un alt rendiment.

PowerJoint

L'equip compacte per a pretensions elevades

 • Ensamblatge tipus finger joint vertical inclusivament incisores per evitar l'astellat
 • Procés de fresat des d'a dalt cap avall (posicionament definit de la peça)
 • Cap posicionament cap a enrere de les fustes (sense càrrega sobre la unió tipus finger joint)
 • Aplicació de cua sense contacte per mitjà de filtres de cua
 • Perfil de desplaçament servocontrolat del capçal de fresat per a un resultat de fresat brillant

Detalls PowerJoint
CF i CF-H

Instal·lacions compactes per a requisits especials

 • Fresat, encolat i premsatge en una sola maniobra de subjecció (fins a 5,5 cicles/min)
 • Són possibles grans dimensions de fusta de fins a 310 mm d'amplària
 • Es poden utilitzar gairebé tots els tipus de cua
 • Protecció anti-astellat com a estàndard en totes les instal·lacions
 • Sistema modular - s'adapta a les seves necessitats

Detalls CF + CF-H
VS 5000

Equip d'alt rendiment per a perfils verticals

 • Mecanitzat individual de cada peça
 • Sense classificació prèvia, les fustes curtes i llargues es poden processar de manera continuada
 • Protecció anti-astellat (s'evita l'astellat de la fusta) per a cada fusta individual
 • Encolat en una cara o en les dues
 • Es poden utilitzar gairebé tots els tipus de cua

Detalls VS 5000

Games de Seccionadores de panell

Els nostres productes

Sèrie TECTRA

La seccionadora flexible amb un gran ventall de prestacions

Sèrie ZENTREX

Tecnologia CNC per a un rendiment de serrat màxim