Games de Serres optimitzadores

Els nostres productes

OptiCut S 50

Tronçadores d'optimització amb empenyedor de posicionament: accés perfecte al trossejament automàtic en l'artesania i la indústria

OptiCut S 90

Espectre d'aplicacions infinit i gran productivitat combinats en una sèrie

OptiCut 150

Construïda per al trossejament automàtic - del tipus que sigui

OptiCut 200

Potent concepte per un trossejat rendible, orientat en el rendiment

OptiCut 450

Concepte altament eficient per a una dinàmica i un rendiment màxims en funcionament continu