Sistema de manipulació de taulers

  • Sistema per a càrrega i descàrrega de panells des prestatgeria.
  • Ideal per manipular panells en una serra de panell vertical.
  • Sistema de carril amb doble pont, pals de elevació giratoris de 360°.
  • Cambra de vídeo muntada al carro d'elevació per a visió en alçada.
  • Inclinació electrohidràulica de 90° i funció giratòria manual de 90°.
  • Generació de buit a través de bomba.
  • Max. capacitat de càrrega de fins a 250 kg.

Més informació