Assistència tècnica

Quan vosté compra a Airmatic un equip, no només rep una maquina sinó que també obté el ple suport d'una organització compromesa amb la qualitat del servei.

El nostre equip humà d'atenció telefònica i de tècnics post-venda treballen cada dia per mantenir sempre operatius els equips i instal·lacions dels nostres clients.

Per garantir una resposta ràpida, una flota de més de 15 vehicles de servei totalment equipats es desplacen per atendre les tasques de manteniment in situ.

A més en els nostres tallers es realitzen tant operacions de reparació com de reconstrucció o actualització sent els equips verificats per assegurar les seves prestacions.

Gestió estoc reposats Vehicles SAT totalment equipats Revisió tècnic moldurera

A més el nostre ampli estoc de recanvis i kits de servei ens asseguren una plena disponibilitat i una resposta immediata per minimitzar els temps de parada d'un equip.