Sistema de gestió integrat

Airmatic té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals segons les normes UNE-EN-ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001 respectivament.

MILLORA CONTINUA

Recolzant-nos en aquest sistema de gestió que implantem de manera dinàmica, on la millora contínua està present atès que ens proposem:

  • Establir objectius i metes que considerin la qualitat, els aspectes mediambientals i riscos laborals associats com parteix integrant de les nostres decisions de negoci.
  • Desenvolupar plans de formació i conscienciació per als nostres col·laboradors sobre qüestions mediambientals i de prevenció de riscos relacionades amb el seu treball.
  • Complir els requisits dels nostres clients, així lleis d'aplicació, reglaments, qualsevol altre requisit que Airmatic s. a. subscrigui així com permisos i polítiques de la companyia.
  • Promoure la reducció de la generació de residus.
  • Promoure la conservació de la salut dels professionals proporcionant llocs de treball segurs, així com fomentar activitats que portin a la sinistralitat zero.
  • Integrar progressivament als proveïdors en el compromís.

Més de 10 anys amb la triple certificació

Compromesos amb la millora contínua dels seus serveis, de les condicions laborals dels seus col·laboradors i en l'impacte mediambiental de totes les seves activitats.