Nova unitat mòbil d’instal·lacions

Fotografia de la nueva furgoneta de intalaciones de Airmatic

Amb la condició d’oferir el millor servei possible als seus clients en tots els àmbits, Airmatic disposa d’un nou vehicle taller d’Instal·lacions. Els vehicles taller d’Instal·lacions s’empra per a realitzar tot tipus de muntatges a casa dels clients ja que en el seu interior l’operari disposa de tot el material i eines necessàries per a això, optimitzant els moviments logístics i reduint el cost final per al client.

El vehicle taller està dotat d’un nou sistema de railes que li permet transportar considerables quantitats de tub en la seva part superior i sense disminuir el seu espai operatiu. En el seu interior, l’operari compta amb un banc mòbil de treball el qual és emprat per a les petites tasques rutinàries en el muntatge d’instal·lacions.

Finalment, disposa de suficient espai interior com per a transportar un petit carretó elevador autopropulsada, la qual cosa agilitza i simplifica el procés de muntatge de les instal·lacions comptant amb les millors eines de seguretat disponibles.

Compartir:

Totes les notícies