A Airmatic li oferim juntament amb HOLZ-HER, una solució de minifàbrica 4.0, en menys de 15 metres quadrats. Ideal per a petites i mitjanes empreses. 

" />
Integració total en menys de 15m2

Integració total en menys de 15m2

A Airmatic li oferim juntament amb HOLZ-HER, una solució de minifàbrica 4.0, en menys de 15 metres quadrats. Ideal per a petites i mitjanes empreses. 

Integrant absolutament el seu propi S.I.T. (Sistema Inteligent de Treball), en un espai molt reduït, amb les següents avantatges: 

  • Gestió del treballa des de l'oficina tècnica, disseny del projecte, generació de les llistes de tall i mecanitzat. 
  • Optmització del tall amb la serra vertical. 
  • Generació d'etiquetes per a cada peça tallada per a la seva identificació.
  • Lectura de l'etiqueta amb lector de codi de barres. 
  • Mecanitzat automàtic un cop llegida la etiqueta de cada element del projecte i identificació del cantell a encolar amb la seva informació. 

Sol·liciti'ns més informació >> AQUÍ

 

 

Font: Madera Sostenible