A més temperatura de l'aire a l'entrada del compressor, menor és la densitat de l'aire i per tant menor és el cabal entregat. Per aquest motiu a l'estiu els compressors incrementen la seva càrrega de treball entre un 10 i un 15%. 

" />
Per què a l'estiu els compressors incrementen la seva càrrega de treball?

Per què a l'estiu els compressors incrementen la seva càrrega de treball?

A més temperatura de l'aire a l'entrada del compressor, menor és la densitat de l'aire i per tant menor el caudal entregat. Per aquest motiu a l'estiu els compressors incrementen la seva càrrega de treball entre un 10 i un 15%. 

Si a això hi afegim altres factors que també afecten el rendiment del compressor, els problemes a aquesta època amb elevades temperatures poden ser més freqüents i greus. 

DSC_8261

Per evitar parades i sobrecàrregues dels equips d'aire comprimit durant els mesos amb més calor és recomanable seguir aquestes indicacions: 

  • Ventilació

Mantenir una correcta ventilació en el compressor és vital. Hem d'evitar la recirculació treient l'aire calent a l'exterior, i disposar d'una entrada d'aire natural de l'exterior el més fresc possible. 

  • Oli

Amb la calor l'oli també pot perdre les seves propietats i provocar danys a l'equip. Per tant, és molt important utilitzar un oli de màxima qualitat i el seu manteniment. Tanmateix, un correcte estat i manteniment dels filtres millorarà el rendiment de l'equip i l'estalvi energètic. 

  • Refrigeradors

Un refrigerador net i sense obstacles en el fluxe de l'aire, mantindrà el compressor a una temperatura òptima, impedint sobre escalfaments afegit a la temperatura ambient. 

  • Drenatges

La humitat de l'estiu pot generar grans nivells de condensat que en el èpoques més fredes. Per això, és important una revisió del purgadors per assegurar el seu correcte funcionament. 

  • Filtres

Com en la ventilació y en el refrigeradors, les obstruccions en el fluxe de l'aire provoca que el compressor hagi detreballar per sobre de les seves possibilitats i això provoca un sobre escalfament que pot derivar a parades indesitjades. Per això és molt important mantenir els filtres d'aire en un perfecte estat i amb manteniment al dia. 

DSC_8319