Aplicacions de refrigeració d'aigua a la industria plàstica

Aplicacions de refrigeració d'aigua a la industria plàstica

A la industria del plàstic, és molt important treballar amb equips que garanteixin un control de temperatura òptim, ja que això garantitza una estabilitat dimensional i una qualitat adequada del producte acabat, aportant repetibilitat i productividad. 

Les refredadores d'aigua de procés són la solució idònia per a la regulació de la temperatura en el processat, fabricació de plàstic i en aplicacions com l'emmotllament per extrusió, per injecció o per bufat. 

Dins de les solucions més eficients i completes que oferim als nostres clietns del sector del plàstic, son les refredadroes d'aigua Parker Hyperchill, ja que ofereixen unes característiques determinants per a un òptim resultat final: 

  • Dipòsit intern, condensador i evaporador sobredimensionats per a major flexibilitat, i capacitat d'operació amb grans gradients de temperatura. 
  • Bomba d'alta pressió disenyada per a superar les caigudes de pressió que es donen en els canals de refrigeració del motllo. 

Una refrigeració eficient en l'emmotllament per injecció, mantenint els motllos entre 10-15ºC, evita temps de inactivitat innecessaris i permet un cicle de fabricació més ràpid. 

El departament de Fred Industrial d'Airmatic, ofereix assessorament per a desenvolupar el projecte que millor s'adapti a les seves necessitats, amb la premisa de millora d'eficiencia energètica i un Servei posventa especialitzat. 

Conslta'ns! >> Més informació