Les necessitats de refrigeració a la industria requereixen d'un estudi a mida per a la seva aplicació. Tanmateix, el coneixement d'aquestes aplicacions és bàsic per poder garantir la seguretat del procés i un unes condicions d'instal·lació segures. 

" />
Refrigeració de proces industrials

Refrigeració de proces industrials

Les necessitats de refrigeració a la industria requereixen d'un estudi i disseny a mida per a la seva apliació. Tanmateix, el coneixement d'aquestes aplicacions és bàsic per poder garantir la seguretat del procés i unes condicions d'instal·lació segures: 

A Airmatic, S.A. disposem dels recursos tècnics i humans per donar solució a qualsevol necessitat de refrigeració industrial: 

  • Especialiestes en Refrigeració industrial, amb experiencia i eines per a una solució a mida, aportant la màxima eficiència energètica amb fiabilitat, estabilitat i precisió a la temperatura del procés. 
  • Departament de projectes i Tècnics instal·ladors especialitzats en executar instal·lacions de refrigeració clau en ma, oferint l'assessorament i seguiment necessari dels treballs realitzats. 
  • Servei Tècnic preparat per poder fer el manteniment preventiu en base a les normatives de seguretat aplicables en el sector, i poder donar una resposta efectiva davant qualsevol eventualitat. 
  • Equips de refrigeració de màxima eficiència operativa gràcies al seu disseny optimitzat i completament configurable, fàcils de mantenir i preparats per treballar en les condicions més exigents.