Servei de detecció de fuites

MILLORA L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES SEVES INSTALACIONS AMB EL NOSTRE SERVEI DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE FUITES D'AIRE COMPRIMIT 

L'aire comprimit és una de les fonts d'energia més utilitzades en la major part dels sectors industrials i un element clau per al bon funcionament dels seus processos productius. També es tracta d'una de les fonts d'energia amb un cost de producció més cares, amb el que una mala configuració del sistema o qualsevol desajust a la instal·lació pot arribar a comportar greus problemes d'eficiència energètica i elevats costos econòmics. 

Per aquest motiu resulta de vital importància mantenir en un correcte estat de conservació i funcionament els sistemes d'aire comprimit que s'integren en els processos productius. D'aquesta manera assegurem una generació òptima d'energia que permeti el màxim aprofitament de l'aire generat. 

INFOGRAFIA CATALA

No obstant, amb el pas del temps, les tuberies i connexions d'una xarxa d'aire comprimit  industrial es deterioren i sense el correcte i constant manteniment d'aquests sistemes es generen fuites d'aire. Aquestes fuites tenen una incidència directe en els processos on s'aplica l'energia generada per l'aire comprimit, ja que, al perdre aire, el compressor es veu obligat a treballar més per a poder donar l'òptim energètic necessari per a que tot funcioni. Aquest sobre esforç repercuteix directament en el consum energètic generant elevats consums d'energia i costos econòmics innecessaris. 

La implantació de sistemes que ajudin a detectar i reparar aquetes fuites, no només permetrà mantenir una òptima eficiència energètica, sino que mantindrà aquests costos de consum controlats i alineats als de la producció. Conscients d'aquesta situació, a Airmatic oferim el Servei de Detecció i Prevenció de Fuites d'aire comprimit amb l'objectiu d'optimitzar el consum energètic dels nostres clients i aconseguir un estalvi energètic real al controlar i prevenir aquests punts de fuita. 

Aquesta revisió es realitza a través de la tecnologia més avançada en detecció de fuites per ultrasons, que permet no només detectar on es troba la fuita, sinó que també permet detectar, mesurar i optimitzar els consums d'energia, aconseguint estalvis significatius en les despesses energètiques. 

PROCEDIMENT DE DETECCIÓ - SERVEI DE DETECCIÓ DE FUITES

  • Els nostres tècnics, dotats amb els detectors de fuites per ultrasons més avançats tecnològicament, recorreran la instal·lació rastrejant el circuit d'aire comprimit per detectar la o les fuites. 
  • Un cop detectada la fuita, s'identifica amb una etiqueta on especifiquem el nivell de gravetat de la fuita (ALTA o BAIXA), es quantifica el cost energètic i es determina el termini en que s'hauria intervenir per arreglar la fuita. 
  • Posteriorment, i un cop analitzades les dades recollides, realitzem un informe on indiquem les propostes de correcció de les pèrdues localitzades. 

 

 

INFOGRAFIA CATALA 2

 

 

 


 Li agradaria millorar l'eficiència energètica de les seves instal·lacions?

atencion cliente_airmatic

 Contacti amb nosaltres i l'informarem de tots els detalls, o concerti una visita amb els nostres tècnics especialistes: