Solucions de software

La fusteria actual ha evolucionat fins a la indústria 4.0. Amb el pas dels anys s'ha anat apostant per l'optimització de temps en l'organització i producció del taller amb la finalitat de poder donar un millor servei i ser més competitius en un mercat tan exigent com el de la fusta.

Airmatic aposta per unificar instal·lació de solució a nivell de màquina i programari. Creiem fermament que l'èxit del funcionament de la instal·lació radica a portar-ho tot de la mateixa mà. Amb això ens assegurem que una vegada realitzada l'engegada el client es trobi en disposició de treballar amb el sistema de manera autònoma des del minut 0.

L'experiència després de més de 15 anys realitzant instal·lacions, ha fet possible que a dia d'avui disposem d'un Software completament adaptat a les pròpies necessitats del client.

Disposem de Software específic per a la fabricació de mobiliari a nivell bàsic i avançat, així com un software específic per a la fabricació de portes i finestres i altres softwares complementaris per al mecanitzat més complex de sòlids tipus .stl , retolació i fotografia i optimització del tall del tauler.

Per a més informació sobre aquest tema, no dubteu a contactar amb nosaltres que estudiarem la millor opció per a les seves necessitats reals.

Més informació