Retorn de peces amb manipulador

  • Sistema de retorn de peces per encoladora de cantells.
  • Funció de rotació de peces (90° / 180°).
  • Funció d'apilament (per carregar o descarregar peces).
  • Operació per un sol operari.
  • Òptima solució a nivell d'ergonomia.
  • Estalvi en costos de personal.
  • Sistema curós amb transport de materials.
Per a més informació al respecte, no dubti en contactar amb nosaltres.

Més informació

Games de Compressors potència fixa

Els nostres productes

Compressors Gamma GX

Compressors de 3 a 10cv. Robusts i econòmics per a ús de taller.

Compressors Gamma G

Compressors de 10 a 30cv. Compactes i fiables per a ús industrial.

Compressors Gamma GA

Compressors de 7,5 a 125cv. Màxima fiabilitat i mínim cost operatiu.