Doble ungla rotativa - Z

COMPRESSORS DE DOBLE ETAPA DE COMPRESSIÓ SECA, COMPLETAMENT EXEMPTS D'OLI

En els processos on es necessiten garantir un aire comprimit net i completament exempt d'oli, la gamma de compressors Atlas Copco Z és el referent del sector. 


Els equips de la gamma Z d'Atlas Copco son els equips de procés més fiables i robustos disponibles actualment en el mercat. Les seves dos etapes de compressió i els seus components de màxima qualitat permet un cicle de vida molt mes elevat que els equips convencionals. 

La fàbrica dels compressors Z d'Atlas Copco situada a Amberes (Bèlgica), és la primera fàbrica de compressors homologada segons ISO 22000, el que permet que els compressores i sistemes de tractament fabricats en ella estiguin certificats per aplicacions alimentàries i de begudes, factor que facilita la homologació dels nostres clientes. 

El camí més curt per maximitzar la seva rentabilitat és minimitzar els costos d'explotació. Com el consum d'energia és el factor principal el cost de cicle de vida d'un compressor, el disseny dels nous compressors Z d'Atlas Copco s'ha orientat a l'estalvi d'energia amb totes les formes imaginables. 

Les elevades temperatures generades a cada etapa de compressió, aporten una neteja de l'aire comprimit a nivell bacteriològic, i el seu sistema d'escombrat intern de condensats arrosseguen possibles particules contaminants. Un procés de compressió sec és la màxima garantia de qualitat i la solució a les seves aplicacions.

La eliminació dels sistemes de lubricació en el sistema de compressió, aporta llargs intervals de servei i la eliminació dràstica de residus i banals en les operacions de manteniment, el que la converteix amb una màquina més sostenible a nivell mediambiental. 

Cost d'operació més baix. 
Estalvis considerables gràcies a:

 • La minuciosa evaluació de necessitats
 • La tecnologia específica emprada
 • La millor disposició d'accionament
 • Accessoris innovadors
 • Un sistema totalment optimitzat
 • Sistema de recuperació energètica


Seguretat absoluta | "Es garantitza al 100% la obtenció d'un aire completament exempt d'oli"
La garantia la obtenim gràcies a: 

 • Un procés segur i lliure de contaminació
 • Un concepte simle: "aire 100% exempt d'oli = assegurant la qualitat amb menys necessitat de filtració"
 • Un sistema eficient: "Sense caiguda de pressió als filtres = menys consum d'energia"


La millor fiabilitat
Obtenim una millor fiabilitat gracies a: 

 • El seguiment professional aportat
 • La instal·lació i posada a punt sense incidents. 
 • La solució mes completa possible
 • El disseny completament integrat
 • Recolzament d'un equip expert


Una màquina eficient estalvia diners només si funciona sempre de forma fiable. No només avui, sinó dia rera dia, any, rera any; amb unes intervencions de serveis mínims i uns llargs intervals de revisió. 

ZT 55 VSD_FRONT ZT 55 VSD_int

 

 

Més informació